Kontakt: Telefon:  
Hans Olsen 913 85 190  
Lise Quidding 917 77 834  
Mail: Info@hovaghellebrudd.no
Adresise: Åmland 4770 Høvåg